آغاز دوباره

در آسمان بیکران، بال و پر خود باز کن

لیلای من، شیرین من، در آسمان پرواز کن

در خویشتن جاری شو و از زنگ من عاری شو و

درگیر هشیاری شو و از شوق و شادی ساز کن

آری تو او را دیده‌ای، پیشانیش بوسیده‌ای

از باغ او گل چیده‌ای، قدری برایش ناز کن

او می‌خرد ناز تو را، خوش می‌کند ساز تو را

می‌خواند آواز تو را، مهر ورا آواز کن

راز تو را می‌داند او، از غیر می‌پوشاند او

سقف سرت می‌ماند او، با او دمادم راز کن

از جام عشقش نوش شو، بر ساز مهرش گوش شو

مستش شو و مدهوش شو، بار دگر آغاز کن

/ 7 نظر / 13 بازدید