هفتمین تکرار

آنقدر از تقدس هفت و هفت نشان ها شنیده ام که گاهی باورم میشود افسانه ی تقدسی اینچنین، حقیقتیست بر دفتر زندگی!

امروز اما به آفتاب که نگاه می کنم میبینم هفت هم می تواند گاهی نیمچه ابری شود نابارور، نه ببارد که دلی را شاد کند، نه سایبانی شود که تنی در خنکایش بیاساید! ابری می شود نابارور، که تنها بر چهره ی خورشید رنگ ماتم میکوبد و درخشش و حرارت شیرینش را در پس تیرگی پنهان می کند!

هرچند می دانم که ابر هم با نسیمی رخت می بندد و لبخند نورانی خورشید دوباره تن خاک را می نوازد اما دلم می گیرد وقتی در مکان لبخند ملیح آفتاب آن هم آفتاب زمستانی، اخم ابری را می بینم که بهمن ماه را برایم نه چون خاطره ای شیرین بلکه به افکاری بی انتها بدل می کند!

چشمانم را می بندم تا دیدنی های قلبم را نظاره گر شوم و تنها به موسیقی قلبم گوش می سپارم که تبلور عشق در آن چیزیست ورای آهنگ گذر زمان!

خوب می دانم تقدس همان سیزدهی که گاه و بیگاه از این و آن می شنوم که نفرین شده است از هفت نیز فزونتر خواهد شد اگر با هر شماره سجده کنم وجود عشق تو را!

تویی که اگر مسیر زندگی ام را سبز و بهاری نکرده بودی پایان تمام شش های دنیای برایم به هفتی نفرین شده ختم می شد و دنیا برایم تا همیشه زمستانی می ماند!

درست مثل بهمن...

درست مثل امروز...

درست مثل خاطره های دور دست...

اما تو در برابر تمام نفرین های عالم چون سپری مقاوم ایستاده ای و من به تو تکیه کرده ام!

هنوز هم با عشق زنده ام!

هنوز هم با امید...

نه در گذشته پر می کشم و نه به اکنون می اندیشم!

می دانم امروز هرچه باشد، با هر خاطره ای، با هر اسمی، فردا با عشق و شوق، با شادمانی و نیک روزی، در انتظارم ایستاده!

در انتظار تو نیز هم...

آهای فردای نزدیک! در انتظار بمان که به تو بس نزدیکیم!

/ 16 نظر / 44 بازدید
نمایش نظرات قبلی
به سراغ من اگر می آیی ...

:" دير زمانی است روی شاخه اين بيد مرغی بنشسته كو به رنگ معماست نيست هم آهنگ او صدايی، رنگی چون من در اين ديار، تنها، تنهاست گرچه درونش هميشه پر زهياهوست، مانده بر اين پرده ليك صورت خاموش روزی اگر بشكند سكوت پر از حرف، بام و در اين سرای می‌رود از هوش. راه فرو بسته گرچه مرغ به آوا، قالب خاموش او صدايی گوياست. می‌گذرد لحظه‌ها به چشمش بيدار، پيكر او ليك سايه – روشن رؤياست. رسته ز بالا و پست بال و پر او زندگی دور مانده: موج سرابی سايه‌اش افسرده بر درازی ديوار پرده ديوار و سايه: پرده خوابی خيره نگاهش به طرح خيالی آنچه در آن چشم‌هاست نقش هوس نيست دارد خاموشی اش چون با من پيوند، چشم نهانش به راه صحبت كس نيست ره به دورن می‌برد حمايت اين مرغ: آنچه نيايد به دل، خيال فريب است دارد با شهرهای گمشده پيوند: مرغ معما در اين ديار غريب است سروده سهراب سپهری ,_:/_|

هجدهمین سالگرد فاجعه خونین افشار

>_"| بـاز دســـت آشــــنـــایـی غــــارت گـــــلـــــزار کــــرد آتـــشـــی را در بســـــاط گــــلشـــــن ایـثـــــار کــرد باد تنــــدی بـــر بهــــــار آرزو یــــــازیــــــــد دســــــت وحشـــــت پایــــــیز را با فتــــــنـــه ای تـــکــــرار کرد دیـــده نرگــــس دریغـــا خون فشــــان شــد در بـهـــار بلبــل غــــمــــدیده تا که نـــــاله هــــــای زار کـــــــرد کوهســـاران، ســوگوار و جویــــباران، غم بــــــــدوش جغذ شــــوم شـــام وحــشت در چشــم دربـــــار کـرد ســرو را قامت شکــــست و سبزه در خون خفــــت باز خیـــــــل آفت گســــتری ، چون طــــــرح نکبـت بار کرد فصـــل مـــرگ مرغـــزار و موســــم غارتگــری اســت دزد مصـــــحفدار بنــگـــــــر، باغـــــــبان بــــردار کــــرد |<_|;-,

به سراغ من اگر می آیی...

.> رنگي كنار شب بي حرف مرده است. مرغي سياه آمده از راههاي دور مي خواند از بلندي بام شب شكست. سرمست فتح آمده از راه اين مرغ غم پرست. در اين شكست رنگ از هم گسسته رشته هر آهنگ. تنها صداي مرغك بي باك گوش سكوت ساده مي آرايد با گوشوار پژواك. مرغ سياه آمده از راههاي دور بنشسته روي بام بلند شب شكست چون سنگ ، بي تكان. لغزانده چشم را بر شكل هاي درهم پندارش. خوابي شگفت مي دهد آزارش: گل هاي رنگ سر زده از خاك هاي شب. در جاده هاي عطر پاي نسيم مانده ز رفتار. هر دم پي فريبي ، اين مرغ غم پرست نقشي كشد به ياري منقار. بندي گسسته است. خوابي شكسته است. روياي سرزمين افسانه شكفتن گل هاي رنگ را از ياد برده است. بي حرف بايد از خم اين ره عبور كرد: رنگي كنار اين شب بي مرز مرده است. سروده : سهراب سپهری __|\"

من و گذشته من

سلام سارا خانم خوب هستید کجایی دیگه بمن سر نمیزنید فکر کنم ایدیم هم پاک کردی چون پیامهای ابدیت شدنتون برام نمیاد موفق باشید

سگارو

بيشتر و بيشتر سعي كن استعدادشو داري سعي كن از روي شكم سيري ننويسي

حسین جومونگ

سلام دوست من لینکت کردم لطفا لینکم کن بعد بمن خبر بده مرسی http//www.hosfish66.blogfa.com[گل

حسین جومونگ

سلام دوست من لینکت کردم لطفا لینکم کن بعد بمن خبر بده مرسی http//www.hosfish66.blogfa.com[گل

joojoo

[خنثی]

مصطفی

سلام وب خوشکلی داری دوس داشتی ب منم سربزن خوشحال میشم