حقیقت عشق

زمان چه به سرعت می گذرد!

هر روز در گذر لحظه ها و خاطره ها به این می اندیشم که خوشبختی چه چیز جز این می تواند باشد؟

چه چیز جز لبخند عاشقانه ی تو؟؟؟

شیرینی لبخندت، حرارت نگاهت و استقامت شانه هایت که آرامش لحظه های دلتنگی من است!

و این حقیقت خوشبختیست!

تا همیشه می خوانمت...

تو که معنای عشقی!

هر سال که می گذرد دلبسته تر از پیش جام عشق را از دستان تو بر می گیرم و می نوشم!

می خواهم تا زنده ام سایبانم باشی!

می خواهم تا توان سخن گفتنم هست، هر سال در چنین روزی در چشمهایت بنگرم و با لبخند بوسه بارانت کنم و احساسم را در پوششی از نور در شادمانی روز میلادت به تو هدیه کنم!

با من بمان که دلیل بودن منی...

همسفرم...

همسرم...

...

زادروزت خجسته!

 

 

/ 29 نظر / 8 بازدید